Welkom!

De taak van een bewindvoerder is gericht op het stabiliseren of stabiel houden van het inkomen en de uitgaven van een klant. Hij doet dit voor meerderjarige klanten die niet meer in staat zijn zelfstandig hun financiƫle zaken te regelen.

De bewindvoerder doet dit door een aparte beheerrekening te openen op naam van de klant. Hierop wordt het inkomen, de uitkering of het pensioen maandelijks gestort. De bewindvoerder draagt zorg voor een tijdige betaling van de vaste lasten en keert het vrij te besteden leefgeld uit zoals dat is afgesproken tijdens het vaststellen van het budget.

Een veelgemaakte vergissing is dat men denkt dat de bewindvoerder ook als taak heeft (problematische) schulden op te lossen. Dit is niet juist. De bewindvoerder kan wel hulp inschakelen bijvoorbeeld van gemeentelijke schuldhulpverlening of medische- en sociale hulpverleningsinstanties.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank. Aan de rechtbank brengt de bewindvoerder per jaar of per half jaar ook verslag uit. Dit doet hij door het opsturen van de rekening & verantwoording zodat de rechtbank toezicht kan houden op de juiste uitvoering van het bewind.